RECONEIXEMENT DE CRÈDITS

Els alumnes que cursin sumultàniament estudis d'ESO o de batxillerat amb estudis de música podran sol·licitar la convalidació o el reconeixement de matèries optatives i/o crèdits variables i l'assignatura de música segons el nombre d'hores setmanals cursades en una escola de música autoritzada

 

  ALUMNES QUE CURSEN E.S.O.   Dedicació mínima de 3 hores setmanals Reconeixement de matèries optatives i/o crèdits variables
  Dedicació mínima de 4 hores setmanals Reconeixement de matèries optatives i/o crèdits variables(màxim 5 hores setmanals) o de l'assignatura de música
  ALUMNES QUE CURSEN BATXILLERAT   Reconeixement amb reducció amb nombre de crèdits de matèries optatives Convalidació matèries optatives