PERSONAL DEL CENTRE 2018-2019
DEPARTAMENT DE LLENGUATGE MUSICAL

M.Teresa Durbau

Ferran Morer

Emili Òrrit

Rocio Pinto

DEPARTAMENT DE PIANO

M.Teresa Durbau

Rocio Pinto

Elisabet Torra

DEPARTAMENT DE VEU

Montserrat Castro

Rocio Pinto

DEPARTAMENT DE CORDA
.....Violí

Àngela Moro

Svetlana Mujortova

.....Violoncel

Carmen Enjamio

Elisa González-Pola

.....Contrabaix
Toni Pujol
DEPARTAMENT DE GUITARRA
.....Guitarra Elèctrica
Ferran Morer
.....Guitarra Clàssica

M.Núria Visiedo

Ferran Morer

DEPARTAMENT DE VENT I MÚSICA MODERNA
.....Baix Elèctric i Contrabaix
Toni Pujol
.....Bateria
Juanma Morer
.....Clarinet i Saxo
Pere Grau
.....Flauta Dolça i Travessera
Emili Òrrit
.....Guitarra Elèctrica
Ferran Morer
.....Trompeta i Trombó
Joan Remacha
GRUPS ORQUESTRALS I VOCALS
.....Orff
Emili Òrrit
.....Orquestra de Violoncels
Carmen Enjamio
.....Orquestra de Guitarres
M.Núria Visiedo
.....Orquestra de Corda

Carmen Enjamio

Àngela Moro

.....Combos

Ferran Morer

Pere Grau

.....Coral
Rocio Pinto
.....Coral Montpalau (pares)
Emili Òrrit
.....Vent

Joan Remacha

Pere Grau

EQUIP DIRECTIU
.....Directora
M.Núria Visiedo
.....Cap d'Estudis
Montserrat Castro
.....Secretària Acadèmica
M.Teresa Durbau
ADMINISTRACIÓ I SERVEIS
.....Administració
Pere Yter