Els dies 17 i 20 de desembre, Classes Obertes del més petits