Mostra de Talents a l'Auditori organitzat pel nostre Ajuntament i amb les col·laboracions de les Escoles Municipals de Música i Dansa.

Van participar l'Anna Bujons i l'Àngela Domènech a la flauta travessera i en Marc Angulo al piano.