CURS 2014-2015

PROGRAMES D'ENSENYAMENT

MÚSICA I MOVIMENT (Nivell de Pre-llenguatge)

Nadons (de 0 a 3 anys a les Escoles Bressol Municipals de Pineda de Mar )

Música i Moviment P3

Música i Moviment P4

Música i Moviment P5

Música i Moviment 1r + ORFF

Música i Moviment 2n + COI*

*COI: Curs d'Orientació Instrumental
FORMACIÓ BÀSICA
INSTRUMENT

Formació Bàsica 1

Formació Bàsica 2

Iniciació.

Preliminar.

1r, 2n, 3r, 4t.

FORMACIÓ AVANÇADA

Formació Avançada 1

Formació Avançada 2

Formació Avançada 3

PREPARACIÓ D'EXAMEN
Cursos de Preparació per entrar a Conservatoris o Escoles d'Ensenyament Superior
MÚSICA MODERNA

Primer curs.

Segon curs.

Tercer curs.

Quart curs.

 

ENSENYAMENTS NO REGLATS

•  Sensibilització.

•  Sensibilització Cant.

•  Reeducació de la veu.

•  Música moderna.

•  Assignatures a lliure elecció .

 

 

Adults (a partir dels 16 anys)  
A partir dels 16 anys i sense límit d'edat, els alumnes podran triar fer només Instrument o fer Instrument i Llenguatge Musical.  

_

INSTRUMENTS
BATERIA BAIX ELÈCTRIC CLARINET CONTRABAIX
FLAUTA DOLÇA FLAUTA TRAVESSERA GUITARRA CLÀSSICA GUITARRA ELÈCTRICA
PIANO SAXO TROMPETA TROMBÓ
VEU VIOLA VIOLÍ VIOLONCEL
       

 

 

AGRUPACIONS INSTRUMENTALS
ORFF
Format pels alumnes de Música i Moviment 1r que, amb instruments de percussió, comencen a experimentar el treball en grup.
INICIACIÓ A L'ORQUESTRA
Format pels alumnes de nivell bàsic que, ja amb un instrument triat, comencen a endinsar-se en un grup orquestral.
ORQUESTRA DE VENT ("MARCHING BAND")
Agrupació d'instruments de vent (saxos, trompetes, trombons, clarinets,...) i percussió per tocar tot desfilant o a escenaris.
Conjunt de Violoncels
Agrupacions de Violoncels Grans i Petits.
Conjunt de Corda
Agrupació d'instruments de corda (violins i violoncels).
Conjunts de guitarres
Agrupacions de guitarres clàssiques
COMBO
Agrupacions que treballen obres amb una vessant més moderna, amb instruments de totes les famílies. Actualment a l'Escola hi ha cinc nivells de combos formats: Preliminar I, II i III i Nivells I i II.
 
 
 

 

GRUP VOCALS
CORAL
Formada per nens i joves a partir dels 8 anys.
CORAL MONTPALAU
La formen mares i pares d'alumnes, professors de l'escola, amics, companys, familiars,... en fi, un grup de persones amb ganes de cantar, fer música de qualitat i passar-s'ho bé.